Upozorenje na ra?une firme Your Business at Net GmbH

Willkommen bei LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte. Unsere Anwältinnen und Anwälte vertreten Sie kompetent zu allen Fragen des Markenrechts, Wettbewerbsrechts und IT-Rechts.

Zufriedene Mandanten

5 Sterne Bewertungen auf Google. Finde unser Google-Profil hier.

Erstklassige Beratung

Wir garantieren erstklassige Beratung auf höchstem Niveau!

Schnelle Reaktionszeiten

Wir melden uns schnell bei Ihnen und kümmern uns um Ihr Anliegen!

Jahrelange Erfahrung

Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Anwälte!

Daniel Loschelder
Anwalt für Markenrecht
Melden Sie sich noch heute für eine individuelle Beratung.

Upozorenje na ra?une firme Your Business at Net GmbH Hamburg 

Firma Your Business at Net GmbH, Spaldingstraße 218, 20097 Hamburg, sa direktorkom Monikom Ziegelmueller, trenutno „lovi“ klijente pomo?u trik-formulara i tako pokušava da stvori ugovore iz kojih proizilaze troškovi. Ovaj trik je veoma omiljen ve? niz godina i veoma je uspešan. Monika Ziegelmüller je prethodno primenjivala isti poslovni model i u firmi TVV Tele Verzeichnis Verlag GmbH , koja je u me?uvremenu postala insolventna. Englesku verziju ovog upozorenja možete prona?i ovde:

Your Business at Net GmbH

Ko je Your Business at Net GmbH?

Preduze?e je upisano u Privredni registar u Osnovnim sudu u Hamburgu (pod brojem HRB 157515) tek 11. juna 2019. Direktorica je gospo?a Monika Ziegelmeier, koja ima bogato iskustvo sa takvim preduze?ima i sada pokušava da sa novom firmom nastavi stari poslovni model. Registrovana delatnost preduze?a je onlajn marketing, onlajn reklamiranje, optimizacija pretraživa?a i svi poslovi u vezi sa tim. Preduze?e se prethodno zvalo još i B@N Your Business@Net GmbH do 22. jula 2019. godine, kada je dobilo sadašnji naziv.

Trik firme Your Business at Net GmbH

Preduze?e šalje formulare koji izgledaju službeno i u zaglavlju imaju „VAT Identification Number“ i „Register related to the European General Data Protection Regulation (GDPR)“. Od primaoca se najpre zahteva da proveri podatke o preduze?u i da potvrdi njihovu ta?nost, odnosno da ispravi i dopuni pogrešne i nedostaju?e podatke. Sa desne strane se nalazi bar-kod. Na sredini formulara su prethodno upisani podaci preduze?a primaoca, a pojedina polja su ostavljena prazna i treba ih popuniti. Najpre se zahteva provera ispravnosti podataka i njihovo potvr?ivanje pravno obavezuju?im potpisom. Pri tom ve?ina primalaca previdi sitno otkucani tekst na formularu. Tu se navodi da se za objavljivanje podataka napla?uje iznos od 711 evra, koji se pla?a unapred i svake godine. Pored toga, navodi se da ugovor važi tri godine i da se produžava na još godinu dana, ako se na odgovaraju?i na?in ne raskine tri meseca pre isteka. Dakle, na osnovu potpisa primalac za više od 2000 evra dobija, po našem mišljenju, bezvredan oglas.

Lista firme Your Business at Net GmbH

Your Business at Net GmbH koristi domen v-r-e.eu, na kome se upisuju preduze?a koja vrate potpisani formular. Po našem mišljenju radi se o potpuno irelevantnoj listi, koja nije adekvatna za pridobijanje novih klijenata. Naravno, Your Business at Net GmbH relevantnost svoje liste predstavlja na potpuno druga?iji na?in.

Ra?un preduze?a Your Business at Net GmbH

Nakon vra?anja formulara sledi izdavanje ra?una. Najpre se napla?uje iznos od 711 evra za prvu godinu. Pored informacija o bankovnom ra?unu, navodi se i PayPal adresa na koju se može uplatiti taj iznos. Ra?un glasi na „Department Customer Care Billing Department“. Na kraju se navodi i link, na kome ?e se pojaviti upis na veb stranici Your Business at Net GmbH .

Osporavanje potraživanja firme Your Business at Net GmbH

Potraživanja firme Your Business at Net GmbH, koja su nastala na gorenavedeni na?in, mogu da se ospore. Po našem mišljenju, ovde se radi o lukavoj prevari, od koje se možete odbraniti. U prošlosti smo zastupali veliki broj klijenata protiv preduze?a koja su koristila sli?an trik. Rado ?emo vam pomo?i da osporite ovakva potraživanja. Napišite nam kratak imejl na adresu office@ll-ip.com i mi ?emo se pobrinuti za vaš problem.

Unsere Schwerpunkte

Informieren Sie sich gerne über unsere Tätigkeiten im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und IT-Recht. Unser Beratungsspektrum finden Sie auf den folgenden Seiten.

Aktuelles

Neuste Beiträge