Výstraha pred faktúrami spolo?ností DAD Deutscher Adressdienst GmbH a EBN European Business Number

Willkommen bei LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte. Unsere Anwältinnen und Anwälte vertreten Sie kompetent zu allen Fragen des Markenrechts, Wettbewerbsrechts und IT-Rechts.

Zufriedene Mandanten

5 Sterne Bewertungen auf Google. Finde unser Google-Profil hier.

Erstklassige Beratung

Wir garantieren erstklassige Beratung auf höchstem Niveau!

Schnelle Reaktionszeiten

Wir melden uns schnell bei Ihnen und kümmern uns um Ihr Anliegen!

Jahrelange Erfahrung

Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Anwälte!

Daniel Loschelder
Anwalt für Markenrecht
Melden Sie sich noch heute für eine individuelle Beratung.

Výstraha pred faktúrami spolo?ností DAD Deutscher Adressdienst GmbH a EBN European Business Number

Teraz sa podnik DAD Deutscher Adressdienst, Alter Wall 65, 20457 Hamburg so svojím portálom EBN European Business Number chystá na lov zákazníkov do celej Európy. Anglickú verziu o podvode tohto podniku máme k dispozícii na našej webovej stránke:

 

http://www.ll-ip.com/aktuelles/ebn-european-business-number-dad-deutscher-adressdienst

 

DAD Deutscher Adressdienst GmbH Hamburg

Spolocnost DAD Deutscher Adressdienst GmbH zastupuje konatelka Daniela Kunst. Je zapísaná v obchodnom registri pri obvodnom súde Hamburg pod registracným císlom HRB 88115. Posledný zápis do obchodného registra pochádza z roku 2010.

 

Formulár spolocnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH

Podvod spolocnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH je oblúbený a úcinný. Podnik rozposiela úradne vyzerajúce formuláre, na ktorých je hrubo napísaný text „EBN European Business Number“. Pod ním sa nachádza údaj „Value added tax identification number VAT-ID“. Formulár spolocnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH obsahuje urcité predchádzajúce záznamy a urcité prázdne polícka, ktoré sa ešte majú vyplnit. Na správnu kontrolu a doplnenie formulára sa potom ešte aj zvlášt upozorní.

Nakoniec by sa mal poskytnút ešte podpis, pricom sa aj tu upozornuje na to, že podpis je „Legally Binding“. Na formulári sú problematické mnohé tucne vytlacené polícka. Tým je adresát vedený k tomu, aby prehliadol malým písmom vytla?ený text pod políckami, ktoré sa majú vyplnit.

V tomto, malým písmom vytlacenom texte, nájdete ukryté náklady, ktoré sú rozdielne vysoké vždy podla formuláru a krajiny. Dosahujú od 700 až takmer po 1 000 € a pocítajú sa na rok. Z textu vytlaceného malým písmom taktiež vyplýva, že zmluva sa uzatvára najmenej na dobu troch rokov, z coho vyplynie celková suma 2 000 € až 3 000 €. Dalej spolocnost DAD Deutscher Adressdienst GmbH uvádza, že sa aplikuje nemecké právo.

 

EBN European Business Number

Spolocnost DAD Deutscher Adressdienst GmbH prevádzkuje pod doménou www.e-b-n.eu portál „European Business Number“. Tam sú nakoniec zverejnené podniky, ktoré zodpovedajúci formulár v dobrej viere podpísali. Tam sa takto propaguje, že zverejnené podniky docielia velkú pôsobnost a do tej miery ich rýchlo nájdu potenciálni zákazníci. Považujeme za vylúcené, že podnik môže získat nového zákazníka aj prostredníctvom platformy www.e-b-n.eu. V tomto ohlade sú náklady niekolko tisíc eur zlou investíciou.

 

Faktúra spolocnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH

Potom, ako sa formulár pošle podpísaný naspät, ihned dostanete faktúru. Tak sa najprv vyúctujú náklady na prvý rok. Suma sa má potom zaplatit na úcet spolocnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH. Adresát faktúry v najhoršom prípade platbu vykoná, pretože vychádza z toho, že je tým vec vybavená. Avšak další rok potom nasleduje ?alšia faktúra. Ak sa platba nevykoná, v príslušných krajinách sa poveria zodpovedajúci poskytovatelia služieb na vyberanie penazí zaslaním upomienky.

 

Právnik proti spolo?nosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH

Ako právnici pre právo ochranných známok, dizajnové právo a sútažné právo sme sa už predtým špecializovali na odvrátenie takých požiadaviek a v posledných rokoch sme viedli nespo?etné úspešné súdne procesy proti takým podnikom.

Proti spolocnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH sme už takisto viedli úspešné súdne procesy. Kedže sa tento podnik obáva dalších súdnych procesov, vzdá sa pohladávok hned, ako napíšeme spolocnosti DAD. Z tohto dôvodu môžeme zastupovat našich mandantov za výhodnú paušálnu cenu. Doteraz sme boli úspešní v každom jednom prípade a mohli sme pre našich mandantov vždy dosiahnut, že zmluva na celkovú dobu troch rokov sa zruší a spolocnost sa vzdá pohladávok. Pritom máme velkú výhodu, že sídlime v Nemecku a najlepšie sa vyznáme v právnom stave. Radi vám poradíme, jednoducho nám preto napíšte e-mail.

Unsere Schwerpunkte

Informieren Sie sich gerne über unsere Tätigkeiten im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und IT-Recht. Unser Beratungsspektrum finden Sie auf den folgenden Seiten.

Aktuelles

Neuste Beiträge